Profesor universitar doctor  IOAN LEȘ

 

Prima pagină | Date personale | Activitate profesională | Activitate politică | Activitate diplomatică | Activitate științifică | Premii și distincții | Contact |

ACTIVITATE  ȘTIINȚIFICĂ

- Autor a peste 40 tratate, cursuri și monografii în domeniul științelor juridice (în care sunt incluse și unele ediții succesive);

- Autor a peste 100 de articole și comentarii de jurisprudență;

- Articole și interviuri în presa centrală și locală din țară și străinătate, precum și la posturile de televiziune, mai ales, în perioada mandatului parlamentar și diplomatic (peste 50 de articole și interviuri);

 - Membru în consiliile științifice sau colegiile de redacție a următoarelor reviste de specialitate:

        1. Revista Dreptul;
        2. Revista română de drept privat;
        3. Revista română de executare silită;
        4. Revista Curierul judiciar;
        5. Revista Facultății de Drept a Universității din Craiova;
        6. Revista Facultății de Drept a Universității G. Bacovia din Bacău;
        7. Revista Facultății de Drept a Universității P. Andrei din Iași.
        8. Revue roumain de droit compare;
        9. Revista pentru Drepturile Omului;
      10. Revista Acta a Facultății de Drept ”Simion Bărnuțiu”.

  - Participare la diferite conferințe sau simpozioane internaționale Caracas, Merida, Valencia, Barcelona, București, Sibiu, Havana,  Rennes, Santiago de Chile, Mendoza (Argentina), Cap Town, Marsillia, Rennes, Oajaca (Mexic), Linz și Wroslaw;

 - Membru al Consiliului științific al Institutului Internațional de Procedură Civilă și Executare Silită, care funcționează în cadrul Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești.

* * *

Printre lucrările mai recente, care au fost publicate în edituri de prestigiu din țară:  

 • Studii de drept judiciar privat, Editura Universul Juridic, 2012 (peste 400 pag.)

 • Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Art. 1-1133, Editura C.H. Beck, 2013 (peste 1600 pag.);

 • Studii de drept judiciar privat, Editura Universul Juridic, 2012 (peste 400 pag.)

 • Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Art. 1-449, Editura C.H. Beck, 2011 (peste 600 pag.);

 • Tratat de drept procesual civil, ediția 5, Editura C.H. Beck, 2010 (peste 1180 pag.);

 • Manual de drept notarial, ediția 2, Editura C.H. Beck, 2008 (peste 200 pag.);

 • Tratat de drept procesual civil, ediția 4, Editura C.H. Beck, 2008 (peste 1000 pag.);

 • Instituții juridice contemporane, Editura C.H. Beck, 2007, (peste 750 pag.).

 • Legislația executării silite. Comentarii și explicații, Editura C.H. Beck, 2007 (peste 500 pag.);

 • Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 3, Editura C.H. Beck, 2007, (peste 1500 pag.);

 • Organizarea sistemului judiciar în dreptul comparat, Editura Allbeck, 2005 (peste 350 pag);

 • Tratat de drept procesual civil, ediția a III-a, Editura Allbeck, 2005 (peste 950 pag.);

 • Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C.H. Beck, 2005, (peste 1500 pag.);

 • Organizarea sistemului judiciar românesc, Editura Allbeck, 2004 (360 pag);

 • Proceduri civile speciale, ediția a II-a, Editura Allbeck, 2003 (peste 450 pag.);

 • Sisteme judiciare comparate, Editura Allbeck, 2002 (peste 500 pag.), lucrare pentru care sa conferit premiul "V. D. Zlătescu" al Uniunii Juriștilor din România, pe anul 2002, pentru cea mai bună monografie de drept comparat;

 • Comentariile Codului de procedură civilă, vol. 1 și II, Editura All Beck, 2001 (peste 1500 pag.);

 • Tratat de drept procesual civil, Editura Allbeck, 2001 (peste 900 pag.);

 • Proceduri civile speciale, Editura All Beck, București, 2000;

 • Principii și Instituții de Drept procesual civil, publicată la Editura Lumina Lex, în 3 volume (cca. 1600 pag.), în anii 1998 – 1999, lucrare care în anul 1999 a primit, din partea Uniunii Juriștilor din România, premiul "Mihail Eliescu" pe anul 1999, pentru cea mai bună lucrare de drept civil;

 • Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii și a activității notariale, Editura Lumina Lex, 1997 (300 pag);

 • Sancțiunile procedurale în materie civilă, Editura Lumina Lex 1997 (peste 300 pag.);

 

 
 Prima pagină | Date personale | Activitate profesională | Activitate politică | Activitate diplomatică | Activitate științifică | Premii și distincții | Contact |

Copyright © 2007 - 2013 Ioan Leș